Satın Alma Taleplerinin Son Kabul Tarihi

Mali yıl sonu nedeniyle satın alma istem belgelerinin BAP Koordinasyon Birimi tarafından kabul edileceği son tarih 19.11.2018 Pazartesi günüdür.