Satın alma sürecinin aksaması

Maliye Bakanlığının satın alma sürecinde uygulanan bilgisayar muhasebat programını değiştirmesi nedeniyle her yıl Şubat ayının 15'inden itibaren aktif olan  satın alma süreci  2018 yılında uzamış olup, sistemin işleyişindeki aksaklıklar kısmen devam etmektedir. Sürecin uzaması ve aksaklıkların sürmesinin birimimizle ve üniversitemizle hiçbir şekilde ilgisi yoktur.